GROUP SHOW : 3 ARTISTS

2022.10.12
exhibit
  • img:GROUP SHOW : 3 ARTISTS

GROUP SHOW : 3 ARTISTS

2022.10.15 (sat.) – 11.19 (sat.)
11:00 am – 6:00 pm
Closed on Sun., Mon., and National Holidays.

KOSAKU KANECHIKA
TERRADA Art Complex 5F
1-33-10 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo
140-0002

URL : kosakukanechika.com